Lid worden

Beste collega,

Als gebruiker van het Elektronisch Medisch Dossier CareConnect kijken wij naar uw lidmaatschap uit. De gebruikersclub waakt zowel over de nieuwe ontwikkelingen als de gebruiksvriendelijkheid van CareConnect en overlegt regelmatig met het management van Corilus.

 

Connect to Care , CtoC, biedt oa:

  • Meerdere gebruikersclubs voor al zijn leden 
  • Ondersteunen regionale, lokale opleidingssessies. In kleine groepen leren we van elkaar.
  • Informatie via website http://www.CtoC.be (lidmaatschap geeft toegang tot gereserveerd deel leden).
  • Een elektronisch discussieforum voor alle leden.
  • Deelname & inwerking in structuren (overheid, wetenschappelijke, ..) waar bepaald wordt waaraan een elektronisch medisch dossier dient te voldoen (criteria).
  • Testen van de ACCversie – begeleiden van testgroep die de nieuwe versie evalueert in de praktijk alvorens ruime release.
  • Technisch overleg met Corilus .

Om dit alles waar te maken hebben we de steun nodig van alle gebruikers.

Daarom zouden we erop willen aandringen allen lid te worden van de vereniging en ten velde mee te werken aan een positieve uitstraling van ons EMD..

Lid word je door een overschrijving naar rekeningnummer BE53789577638553 van Connect to Care vzw

Het lidgeld bedraagt 60€ voor ieder lid, praktijkmedewerker.

HAIO's betalen geen bijdrage-.

Stuur wel uw administratieve gegevens naar CtoC secretariaat@CtoC.be 

Het CtoC team: