Welkom op Connect to Care

 

LIDMAATSCHAP Connect To Care 2021

Beste collega,

 

 

CtoC engageert zich te waken zowel over de nieuwe ontwikkelingen Careconnect als over de gebruiksvriendelijkheid van Careconnect en zal op regelmatige basis overleggen met het management van Corilus.

 

Om dit alles te realiseren hebben we jullie steun nodig. Samen STAAN we STERK.

Moedig je collegae, werkende met Careconnect, in uw kring aan om ook lid te worden.  

 

Lid word je door overschrijving naar rekeningnummer BE53789577638553

Vermeld duidelijk uw naam!

 

Het lidgeld bedraagt 60€ per persoon  voor artsen en praktijkassistenten.

HAIO is gratis.

 

Ons discussieforum : artsen helpen artsen

https://groups.google.com/d/forum/connecttocare , connecttocare@googlegroups.com

 

Bezorg uw administratieve gegevens aan secretariaat@connecttocare.be  (naam praktijk, naam, voornaam, adres, rizivnr, e-mail, groep/netwerk/solo)

 

 

Dank

 

Namens Connect to care team

 

Heleen Aerts, Patrick Coursier, Rudy Orye, Bert Vaes,

Herwig Van Pottelbergh, Ruth Van Pottelbergh